UNIBEP SA

Obszary działalności

Główne obszary działalności to:
  • generalne wykonawstwo w kraju. Spółka realizuje projekty związane z budownictwem mieszkaniowym i komercyjnym (obiekty hotelowe, biurowe, handlowo-usługowe), a także budownictwem przemysłowym;
  • generalne wykonawstwo za granicą (Rosja, Białoruś, Niemcy), głównie w zakresie budownictwa komercyjnego;
  • działalność deweloperska, prowadzona w Warszawie i Poznaniu za pośrednictwem spółki-córki Unidevelopment SA
  • produkcja modułów drewnianych do budowy i montaż domów wielorodzinnych oraz obiektów użyteczności publicznej na rynku skandynawskim (głównie w Norwegii), realizowane przez Oddział Unihouse w Bielsku Podlaskim;
  • budownictwo drogowe i mostowe na terenie Polski północno-wschodniej, realizowane przez Oddział Drogowy Unibep S.A. Od lipca 2015 r. Unibep S.A. jest 100-procentowym udziałowcem białostockiej firmy Budrex-Kobi, wysokospecjalistycznej spółki budującej mosty i przepusty drogowe na terenie niemal całej Polski.

AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA

UNIBEP SA prowadzi obecnie działalność eksportową na terytorium: Rosji, Białorusi, Niemiec, Norwegii.

INFORMACJE PODSTAWOWE

Wybrane realizacje