Adriana Gostępska

Adriana Gostępska

CZŁONKINI KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO KLASTRA EKSPORTERÓW BUDOWNICTWA

Adw. Adriana Gostępska – adwokat, senior associate w zespole „Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne” kancelarii prawnej KKLW. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilźnie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie. Specjalistka w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, budowlanego i pzp. Prawnik rekomendowany przez Legal 500 (Legalease) w kategorii „Public Procurement”. Przewodnicząca Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy ORA w Warszawie oraz członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Autorka i współautorka licznych publikacji prawniczych.