Damian Kaźmierczak

Damian Kaźmierczak

PREZES ZARZĄDU POLSKIEGO KLASTRA EKSPORTERÓW BUDOWNICTWA

dr Damian Kaźmierczak – doktor nauk ekonomicznych, główny ekonomista i członek zarządu w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) – największej krajowej organizacji branżowej integrującej firmy i kluczowych interesariuszy polskiego sektora budownictwa. Ekspert ekonomiczny kancelarii prawnej DLA Piper w Polsce. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Nadzorczej SKYSNAP – wiodącej spółki technologicznej z obszaru ConTech i PropTech na polskiej scenie startupowej.