Jan STYLIŃSKI

Jan STYLIŃSKI

WICEPREZES ZARZĄDU POLSKIEGO KLASTRA EKSPORTERÓW BUDOWNICTWA

Pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, organizacji zrzeszającej największe przedsiębiorstwa polskiego rynku budownictwa i infrastruktury. Jest również założycielem i przewodniczącym Rady międzynarodowego stowarzyszenia gospodarczego ASEMEA, a także adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Od lat specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji, pozyskiwaniu finansowania i zagadnieniach kontraktowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, prelegentem i panelistą na wielu konferencjach i szkoleniach.