Jan Styliński

Jan Styliński

WICEPREZES ZARZĄDU POLSKIEGO KLASTRA EKSPORTERÓW BUDOWNICTWA

adw. Jan Styliński – adwokat, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, v-ce przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Członek Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP, członek zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. Założyciel i przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnik butikowej kancelarii adwokackiej.