Anna ANGER

Anna ANGER

Współzałożycielka, Prezes Zarządu Graphit sp. z o.o. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynierii Środowiska. Przez lata zdobywała doświadczenie w międzynarodowych firmach, odnosząc liczne sukcesy w tworzeniu wizji korporacyjnych, opracowywaniu i wdrażaniu strategii, planów działania. Zajmując stanowisko m.in. dyrektora operacyjnego sprzedaży dała się poznać jako innowacyjna, pragmatyczna liderka, która konsekwentnie kwestionuje status quo i prowadzi zespoły do wyjątkowych sukcesów. Wielka entuzjastka implementacji nowoczesnych usług technologicznych w tym BIM-u. Członkini, założycielka Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa oraz Członkini Rady, Fundator ECC BIM (Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM), członkini WIREP – Stowarzyszenia Kobiet w Real Estate w Polsce.