Maciej Sochacki

Maciej Sochacki

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO KLASTRA EKSPORTERÓW BUDOWNICTWA