Tomasz Szuba

Tomasz Szuba

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO KLASTRA EKSPORTERÓW BUDOWNICTWA

Tomasz Szuba – Prezes Zarządu TINES Rail SA, absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej AGH w Krakowie, menedżer, inwestor. Od początku związany z branżą budowlaną. Pierwsze doświadczenia zdobywał w Niemczech, następnie jako dyrektor handlowy w krakowskiej firmie  dostarczającej nowoczesne technologie dla budownictwa przemysłowego, w latach 1997–2002 dla SIKA Poland jako szef sprzedaży. W 2002 roku rozpoczął współpracę z amerykańskim funduszem Riverside i został członkiem zarządu Megachemie. Od 2002 produkty z logo TINES zawojowały polski rynek oraz weszły na rynki krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowo-Wschodniej.