Budren sp. z o.o.

Twórcą spółki Budren jest Krzysztof Reniewski – przedsiębiorca i inżynier, który w ciągu ostatnich 20 lat wykonał ponad 80 kontraktów i 260 obiektów inżynierskich o wartości ponad 650 mln, 37.000 zarządzanych przez niego specjalistów przepracowało ponad 7 000.000 roboczogodzin, wylało prawie 1.000.000 m3 betonu i zamontowało blisko 100.000.000 kg stali. Pod jego nadzorem spółka systematycznie realizuje postawione cele, wchodzi na nowe rynki i… przyciąga do siebie nowe talenty.

Zespół Budrenu koncentruje się na realizacji wszelkiego rodzaju konstrukcji żelbetowych wykonywanych przy użyciu deskowań systemowych (m.in. PERI, ULMA, DOKA) takich jak: wiadukty, mosty, mury oporowe, konstrukcje monolityczne budynków wielokondygnacyjnych. Jako kompleksowy podwykonawca przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie projektami budowlanymi. Mobilne zespoły projektowe dynamicznie tworzone pod pojawiające się potrzeby, są w stanie sprostać największym wyzwaniom.

Załoga ma szerokie i głębokie doświadczenie w pracy na rynku rodzimym i zagranicznym. Wśród jego realizacji znajdują się zarówno wymagające laserowej precyzji projekty takie jak tunel pod górą Mały Luboń na Zakopiance, długoterminowe złożone działania takie jak budowa 2-kilometrowego mostu przez Wisłę na A1 czy skomplikowane zlecenia jak zwodzony most w szwedzkim Goteborgu.

„Kierujcie się w życiu własnymi wartościami i podążajcie za marzeniami niezależnie od tego, co inni powiedzą”

Mgr inż. Krzysztof Reniewski, CEO Budren

Continue reading „Budren sp. z o.o.”