Inauguracja działalności Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ‘Polski Klaster Eksporterów Budownictwa’, to inicjatywa przedsiębiorców, którzy stawiają sobie za cel budowanie i pogłębianie współpracy polskich firm budowlanych na rynkach eksportowych oraz internacjonalizację polskiego sektora budowlanego.

Continue reading „Inauguracja działalności Stowarzyszenia”

Cluster inauguration

The Polish Cluster of Construction Exporters is an initiative of businessmen whose mission is to establish and develop cooperation of Polish construction companies on export markets, and to internationalise Polish construction industry.

Continue reading „Cluster inauguration”

Торжественное открытие объединения

Объединение «Польский кластер экспортеров строительства» является инициативой предпринимателей, целью которых является создание и углубление сотрудничества польских строительных компаний на экспортных рынках и интернационализация польского строительного сектора.

Continue reading „Торжественное открытие объединения”

Inauguration de l’Association

L’Association Cluster Polonais des Exportateurs du Secteur de la Construction est une initiative des entrepreneurs qui visent la mission d’organiser et de renforcer la coopération des entreprises de bâtiment polonaises sur les marchés d’exportation, de même que l’internationalisation du secteur de la construction polonais.

Continue reading „Inauguration de l’Association”