Wschodni Kongres Gospodarczy 2017, Kurier Poranny, Strefa Biznesu

Przedsiębiorcy doceniają zmianę w państwowym wsparciu eksportu, WNP.PL

Eksporter roku nagroda specjalna – grupa kapitałowa Unibep SA, Strefa Biznesu

Trwa przebudowa polskiej przedsiębiorczości, WNP.PL

German market in focus at breakfast

The Polish Cluster of Construction Exporters, in cooperation with Jara Drapała & Partners, organised a business breakfast, whose main subject was

“What conditions do construction companies need to meet to enter the German market?”

Continue reading „German market in focus at breakfast”

O rynku niemieckim przy śniadaniu

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa we współpracy i wsparciu merytorycznym Kancelarii Jara Drapała &Partners zorganizował śniadanie biznesowe, którego głównym tematem było

„Jakie warunki muszą spełniać firmy budowlane aby wejść na rynek niemiecki?”

Continue reading „O rynku niemieckim przy śniadaniu”

German market in focus at breakfast

The Polish Cluster of Construction Exporters, in cooperation with Jara Drapała & Partners, organised a business breakfast, whose main subject was

“What conditions do construction companies need to meet to enter the German market?”

Continue reading „German market in focus at breakfast”

German market in focus at breakfast

The Polish Cluster of Construction Exporters, in cooperation with Jara Drapała & Partners, organised a business breakfast, whose main subject was

“What conditions do construction companies need to meet to enter the German market?”

Continue reading „German market in focus at breakfast”

EXPO ASTANA 2017

W dniach 6-7 września delegacja przedstawicieli Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa uczestniczyła w misji gospodarczej do Kazachstanu, Astany. Uczestnicy wzięli udział w Forum Polska- Kazachstan z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Prezydenta Republiki Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa.

Continue reading „EXPO ASTANA 2017”

EXPO ASTANA 2017

On 6-7 September, a delegation of representatives of the Polish Cluster OF Construction Exporters participated in an economic mission to Astana, Kazakhstan. The participants took part in the Poland-Kazakhstan Forum, attended by the President of the Republic of Poland Andrzej Duda and the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev.

Continue reading „EXPO ASTANA 2017”