Klaster na misji gospodarczej w Sztokholmie

W dniach 30-31.08.2016 roku na zaproszenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ambasady RP w Królestwie Szwecji wieloosobowa reprezentacja Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa uczestniczyła w oficjalnej misji gospodarczej w Sztokholmie. Wydarzenie poświęcone było perspektywom i dalszemu rozwojowi polskiej branży budowlanej na rynku szwedzkim. Misji przewodniczyła Pani dr Iwona Woicka – Zuławska – Dyrektor Departamentu Współpracy Ekonomicznej MSZ.  Polski Klaster Eksporterów Budownictwa reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Pana dr inż. Andrzeja Czapczuka.

Continue reading „Klaster na misji gospodarczej w Sztokholmie”

Cluster on trade mission to Stockholm

On 30-31 August 2016, at the invitation of the Ministry of Foreign Affairs and the Embassy of Poland in the Kingdom of Sweden, a large representation of the Polish Cluster of Construction Exporters took part in the official trade mission to Stockholm. The event was dedicated to perspectives and further growth of Polish construction industry on the Swedish market. The head of the trade mission was Ms. Iwona Woicka-Żuławska, PhD – Director of Department of Economic Cooperation of Polish Ministry of Foreign Affairs. The Polish Cluster of Construction Exporters was represented by the Vice-President of the Board of PKEB, Mr. Andrzej Czapczuk, PhD, Eng.

Continue reading „Cluster on trade mission to Stockholm”

Участие Кластера в экономической миссии в Стокгольме

30-31.08.2016 года, по приглашению Министерства иностранных дел, а также посольства Республики Польша в Королевстве Швеция, многочисленное представительство Польского кластера экспортёров строительства принимало участие в официальной экономической миссии в Стокгольме. Мероприятие было посвящено перспективам и дальнейшему развитию польского строительства на шведском рынке. Миссией руководила Ивона Воицка-Зулавская – директор департамента экономического сотрудничества МИД. Польский кластер экспортеров строительства представлял вице-председатель правления объединения доктор-инж. Анджей Чапчука.

Continue reading „Участие Кластера в экономической миссии в Стокгольме”

Cluster en mission économique à Stockholm

Le 30-31/08/2016, à l’invitation du Ministères des Affaires Étrangères et de l’Ambassade de la République de Pologne dans le Royaume de Suède, une nombreuse représentation du Cluster Polonais d’Exportateurs du Secteur de la Construction a participé à la mission économique officielle à Stockholm.

L’événement a été consacrée aux perspectives et à la poursuite du développement de l’industrie de la construction polonaise sur le marché suédois. La mission a été présidée par Dr Iwona Woicka-Żuławska – Directeur du Département de la Coopération Économique du Ministère des Affaires étrangères. Le Cluster Polonais des Exportateurs du Secteur de la Construction a été représenté par le Vice-président du Conseil d’Administration de l’Association dr ing. Andrzej Czapczuk.

Continue reading „Cluster en mission économique à Stockholm”

Prezes Rafako: Musimy eksportować polskie budownictwo energetyczne, WNP.PL

Polski Klaster Eksporterów Budownictwa w staraniach o kontrakty w Kazachstanie

W Warszawie w dniu 23 sierpnia 2016 roku odbyło się  Forum Gospodarcze Polska-Kazachstan. Spotkanie polskiego i kazachstańskiego biznesu otworzyli prezydenci obu krajów Andrzej Duda i Nursultan Nazarbayev.

Continue reading „Polski Klaster Eksporterów Budownictwa w staraniach o kontrakty w Kazachstanie”

Polish Cluster of Construction Exporters Kazakhstan

On 23 August 2016, the Poland-Kazakhstan Economic Forum was held in Warsaw. The meeting of Polish and Kazakhstani business was opened by presidents of both countries, Mr. Andrzej Duda and Mr. Nursultan Nazarbayev.

Continue reading „Polish Cluster of Construction Exporters Kazakhstan”

Польский кластер экспортеров строительства, Казахстан

23 августа 2016 года в Варшаве состоялся экономический форум Польша-Казахстан Встречу польских и казахских представителей бизнеса открыли президенты обеих стран – Анджей Дуда и Нурсултан Назарбаев.

Continue reading „Польский кластер экспортеров строительства, Казахстан”

Cluster Polonais des Exportateurs du Secteur de la Construction Kazakhstan

À Varsovie, le 23 août 2016, il a eu lieu le Forum économique Pologne-Kazakhstan. La rencontre du monde des affaires de Pologne et de Kazakhstam a été ouverte par les présidents des deux pays, Andrzej Duda et Nursultan Nazarbayev.

Continue reading „Cluster Polonais des Exportateurs du Secteur de la Construction Kazakhstan”