Oferta

Budownictwo Przemysłowe

więcej

Budownictwo Kubaturowe

więcej

Budownictwo Mieszkaniowe

więcej

Budownictwo Infrastrukturalne

więcej

Produkcja dla budownictwa

więcej

Usługi projektowe

więcej

Pozostałe

więcej

Pozostałe

Pozostałe

 • Usuwanie azbestu
 • Budownictwo przemysłowe w zakresie konstrukcji żelbetowej,
 • montaż prefabrykowanej konstrukcji żelbetowej
 • Studia wstępne i lokalizacyjne,
 • studia programowo-przestrzenne,
 • analizy techniczno- ekonomiczne,
 • analizy przedprywatyzacyjne,
 • ekspertyzy, analizy , konsulting w zakresie energetyki cieplnej,
 • usługi w zakresie ochrony środowiska,
 • diagnostyka,
 • skanowanie 3D
 • serwis instalacji nn siły i światła,
 • serwis instalacji słaboprądowych,
 • serwis aparatury niskiego napięcia,
 • prace pomiarowo – kontrolne telemechaniki stacyjnej i dyspozytorskiej, pomiary elektryczne
 • relokacja , demontaż, pakowani, montaż urządzeń przemysłowych, kompletnych linii technologicznych i całych zakładów w wielu branżach przemysłowych (cukrowniach elektrowniach, papierniach, zakładach chemicznych, cementowniach, obiektach przemysłu metalurgicznego)
 • Doradztwo techniczne w zakresie budownictwa przemysłowego.
 • Optymalizacja, zmniejszenie zużycia materiałów zastosowanych w projekcie.
 • Konstrukcje instalacji wraz z urządzeniami:
  • kanały
  • kominy,
  • filtry tkaninowe i elektrofiltry,
  • zsypy,
  • silosy,
 • Konstrukcje dźwigowe- dźwignice (w tym dźwigi portowe).
 • Konstrukcje wsporcze ciągów technologicznych, rurociągów.
 • Konstrukcje offshorowe (konstrukcje wsporcze pod turbiny wiatrowe, platformy offshorowe).
 • Platformy radarowe i antenowe.
 • Zabezpieczenie wyrobów stalowych przed korozją:
  • cynkowanie ogniowe (zanurzeniowe) wg PN- EN ISO 1461,
  • malowanie hydrodynamiczne wg PN-EN ISO 12944,
  • metalizację natryskową cynkiem wg PN-EN ISO 2063,
  • czyszczenie mechaniczne (śrutowanie) wg PN-EN ISO 8501-1.
 • Konstrukcje stalowe dla segmentu Marine & Offshore
 • Konstrukcje stalowe dla platform wiertniczych, konstrukcji podwodnych i siłowni wiatrowych
 • Dźwigi portowe, suwnice, rampy
 • Wytwarzanie i montaż ramp okrętowych i portowych
 • Wytwarzanie poszczególnych elementów kadłubów i jednostek pływających
 • Wytwarzanie i montaż jednostek pływających

Usługi Projektowe

Usługi Projektowe

 • Projekty wstępne, bazowe, wykonawcze, technologiczne, studialne, budowlane
 • Infrastruktura szynowa metra, kolei, kolei przemysłowej, tramwajów: obiekty inżynieryjne, stacje kolejowe, tory szlakowe, przejazdy drogowo – kolejowe, torowiska tramwajowe
 • Analiza i projektowanie rozwiązań izolacyjnych dla procesów przemysłowych
 • Projekty szalunkowe
 • Projektowanie obiektów instalacji przemysłowych
 • Instalacje elektryczne; instalacje elektroenergetyczne: obwody wtórne i pierwotne; linie średniego i wysokiego napięcia (napowietrzne i kablowe), konstrukcje, budownictwo, architektura
 • opracowywanie projektów podstawowych (basic design), procesy obróbki gazu i ropy naftowej, wszelkie projektowanie w obszarze ropy i gazu
 • usługi projektowe, budowane i wykonawcze zakresie energetyki
 • obiekty kubaturowe w formuje „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”, konsultacje w zakresie ogólnych warunków i szczegółowych rozwiązań projektowych, w szczególności na zgodność z przepisami polskimi i norweskimi, w zakresie projektów wykonawczych architektonicznych, instalacji technicznych itp. w zakresie budownictwa drewnianego technologii szkieletu drewnianego
 • projekty instalacji elektrycznych siły i światła dla obiektów przemysłowych i usługowo-handlowych,
 • projekty linii elektroenergetycznych kablowych WN, SN i nn,
 • projekty linii elektroenergetycznych napowietrznych WN, SN i nn,
 • projekty stacji energetycznych WN/SN,
 • projekty stacji transformatorowych SN/nn,
 • projekty oświetlenia dróg, ulic i placów, projekty sygnalizacji świetlnych,
 • projekty iluminacji obiektów o walorach architektonicznych,
 • projekty iluminacji świątecznych,
 • projekty instalacji sanitarnych,
 • projekty instalacji słaboprądowych
 • Konstrukcje stalowe hal – projekty wykonawcze i warsztatowe
 • Projekty konstrukcyjne i warsztatowe

Produkcja dla Budownictwa

Produkcja dla Budownictwa

 • Kotły, elektrofiltry, filtry workowe, instalacje odsiarczania spalin, instalacje odazotowania spalin, elementy kotłów (wężownice, rurociągi, komory, ściany membranowe, walczaki, zbiorniki), konstrukcje stalowe, kanały spalin, powietrza, inne
 • Nowoczesne systemy i elementy konstrukcji nawierzchni szynowych metra, kolei, tramwajów oraz kolei przemysłowych
 • Chemia budowlana dla infrastruktury i przemysłu
 • Materiały do naprawy betonu i żelbetu
 • Powłoki ochronne konstrukcji betonowych
 • Izolacje przeciwwodne
 • Kompozytowe systemy do wzmacniania konstrukcji budowlanych wykonanych z betonu, stali, materiałów ceramicznych i drewna
 • Posadzki przemysłowe, farby antykorozyjne do zabezpieczania konstrukcji stalowych
 • Systemy kotwiące izolacje , systemy zawiesi kablowych, produkty izolacyjne , trzpienie do konstrukcji wiązanych / zespolonych
 • Systemy szalunkowe
 • Dostawa konstrukcji stalowych budowlanych, maszynowych, orurowanie
 • Elementy prefabrykowane –beton
 • Domy modułowe – beton
 • Elewacje systemowe, w tym wentylowane i aluminiowe , stolarka PCV i ślusarka aluminiowa
 • Elementy/panele ( w tym ściany, stropy, podłogi) technologii szkieletu drewnianego i technologii modułowej, łazienek prefabrykowanych z wyposażeniem, pokoi hotelowych z wyposażeniem
 • rozdzielnice nn MCC typu OKKEN, rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu PRISMA, rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu xENERGY, szafy automatyki, tablice licznikowe
 • konstrukcje stalowe
 • Masy bitumiczne.
 • Konstrukcja stalowa:
 • nośna ścian budynków np. maszynowni, budynków IOS i DeNox, np. kultury, galerii handlowych, magazynów, moduły hotelu,
 • nośna ścian budynków biurowo-magazynowych, np. galerii handlowych, moduły hotelu,
 • hala np. śrutowni, hangar,
 • magazyny wysokiego składowania,
 • estakady,
 • obudowy elektrofiltrów, filtrów workowych,
 • instalacje np. wentylacyjne np. dla elektrociepłowni, dla cementowni,
 • pomosty, podesty, klatki schodowe,
 • rotory, wentylatory wymienników ciepła,
 • kanały powietrza i spalin, kotłowe i pozakotłowe instalacje IOS i DeNOx, okrągłe i prostokątne, wraz z konstrukcją wsporczą,
 • kominy,
 • wsporcza wież wiertniczych,
 • wsporcza przenośników np. Instalacji nawęglania, rurociągów,
 • płaszcze absorberów np. Instalacji IOS pod różnego rodzaju wykładziny,
 • obudowy reaktorów np. Instalacji DeNOx,
 • silosy, zbiorniki np. zrzutowy, zsypy, instalacji IOS, bunkry,
 • mosty, wiadukty np. kolejowe i autostradowe, kładki,
 • platformy radarowe i antenowe,
 • stojaki na szkło
 • kraty: SERRATED (zwiększona antypoślizgowość), kartonowe, żaluzjowe, ciężkie, zagęszczone taśmą, typu offshore, z wysokim obramowaniem, ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, kraty cynkowane ogniowo i malowane wg RAL, kraty według indywidualnych projektów.
 • Stopnie schodowe.
 • Schody proste i spiralne.
 • Systemy ogrodzeniowe.
 • Ławki.
 • Palety stalowe.
 • Usługi malowania i śrutowania konstrukcji stalowej.
 • Konstrukcje ze stali zwykłej oraz wysokiej wytrzymałości do S690GL
 • Konstrukcje i rurociągi wykonane z materiałów specjalnych w tym stali nierdzewnych (kwasoodporne, duplex, superduplex, austenit czy superaustenit) jak i innych (tytan oraz stopy aluminium)

 

Budownictwo Infrastrukturalne

Budownictwo Infrastrukturalne

 • Budynki technologiczne
 • Wykonawstwo obiektów inżynieryjnych: mosty, przepusty, wiadukty,
 • Wykonawstwo w zakresie infrastruktury szynowej : stacje kolejowe, tory szlakowe, przejazdy drogowo – kolejowe, linie mera, linie tramwajowe
 • Wykonawstwo obiektów hydrotechnicznych
 • Instalacja trzpieni do konstrukcji wiązanych / zespolonych
 • Oczyszczanie powietrza
 • Najem i sprzedaż systemów szalunkowych
 • Obiekty mostowe – dostawa i montaż konstrukcji stalowych mostu
 • Ekologiczne – instalacje oczyszczania spalin w energetyce (odsiarczanie odazotowanie, odpylanie)
 • Instalacje elektroenergetyczne, instalacje mechaniczne, automatyka
 • Generalne wykonawstwo
 • Budowa gazociągów i kanalizacji
 • Budowa obiektów ochrony środowiska, w tym: oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przepompowni ścieków, zbiorników retencyjnych, suszarni i spalarni osadów, budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów
 • Budowa obiektów hydrotechnicznych, w tym: obiektów hydrotechniki morskiej (nabrzeża, pirsy, falochrony, mola), obiektów inżynierii śródlądowej (elektrownie wodnej, regulacje rzek, jazy, zbiorniki retencyjne)
 • Budowa infrastruktury komunikacyjnej, tym: dróg i parkingów, stacji i linii kolejowych, linii tramwajowych, tuneli komunikacyjnych, obiektów mostowych, przejść podziemnych i nadziemnych dla pieszych
 • Sieci elektryczne w tym: sygnalizacje świetlne, oświetlenie drogowe, oświetlenie nawigacyjne lotnisk, linie napowietrzne SN i nn, linie kablowe SN i nn,  sieci teletechniczne, stacje transformatorowe SN i nn
 • Sieci teletechniczne, w tym: kanalizacje teletechniczne, linie telekomunikacyjne miedziane, linie telekomunikacyjne światłowodowe, radiolatarnie (NDB, DVOR/DME), systemy radarowe, systemy antenowe, inne systemy nawigacyjne i radiokomunikacyjne
 • Sieci gazowe, w tym: sieci gazowe niskiego ciśnienia, sieci gazowe średniego ciśnienia, stacje redukcyjne
 • Elementy infrastruktury drogowej, w tym: oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe dróg i ulic, oznakowanie pionowe, organizacja ruchu drogowego: tymczasowa i docelowa, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, projekty organizacji ruchu
 • Konstrukcje stalowe mostów i kładek projektowanie , produkcja , montaż
 • Generalne wykonawstwo obiektów budowlanych: drogowych, mostowych, kolejowych, hydrotechnicznych.
 • Konstrukcje stalowe nośne mostów drogowych, wiaduktów kolejowych, kładek drogowych, mosty, wiadukty np. kolejowe i autostradowe.
 • Mosty drogowe i kolejowe
 • Wiadukty, estakady, kładki dla pieszych
 • Ekrany akustyczne, balustrady
 • Konstrukcje przeznaczone dla oczyszczalni ścieków

Budownictwo Przemysłowe

Budownictwo Przemysłowe

 • Kompletne bloki energetyczne
 • Wyspy technologiczne (wyspa kotłowa)
 • Urządzenia ochrony środowiska, desox, denox, odpylanie
 • Dostawa urządzeń i elementów do modernizacji urządzeń energetycznych
 • Analizy techniczne, koncepcyjne, studium wykonalności, doradztwo techniczne
 • Kompleksowe rozwiązania izolacyjne procesów, antykorozja, rozwiązania pasywnego p.poż, HVAC
 • Przygotowanie wód procesowych
 • Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 • Zamykanie obiektów wod-kan
 • Unieszkodliwianie odpadów
 • Oczyszczanie powietrza i gazów procesowych
 • Budowa instalacji przemysłowych
 • Najem i sprzedaż systemów szalunkowych
 • Realizacja pakietowa inwestycji – roboty budowlane, konstrukcyjne, mechaniczno–montażowe
 • Produkcja i magazynowanie energii,
 • Przesył i dystrybucja energii,
 • Wydajność i zarządzanie mocą
 • Automatyka i ICT
 • Usługa generalnego wykonawstwa, a ponadto następujące szczegółowe zakresy robót: roboty stanu surowego, dostawa elewacji systemowych, w tym wentylowanych i aluminiowych, dostawa stolarki PCV i ślusarki aluminiowej , roboty wykończeniowe
 • Realizacje w formule EPC w sektorze gas&oil, petrochemii i chemii
 • Instalacje do przetwórstwa ropy i gazu ziemnego
 • Budowa kopalni ropy i gazu,
 • Instalacje do produkcji LNG, CNG
 • Tłoczenie gazu
 • Podziemne magazyny gazu
 • Zbiorniki oleju od 1000-200 000m3
 • Dla potrzeb Właścicieli i Inwestorów: koncepcje, ekspertyzy techniczne, studia uwarunkowań środowiskowych, studia wykonalności, projekty budowlane i uzyskane pozwolenia na budowę, specyfikacje techniczne do przetargów na realizację inwestycji, wsparcie techniczne inwestora w trakcie procedury przetargowej, nadzór inwestorski w trakcie realizacji inwestycji
 • Dla potrzeb EPC Kontraktorów : opracowanie przedmiarów i kosztorysów robót oraz kompletnych ofert budżetowych na realizację inwestycji, wsparcie techniczne w trakcie procedury przetargowej, projekty podstawowe we wszystkich branżach, projekty budowlane i uzyskanie zamian pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze e wszystkich branżach, projekty warsztatowe, projekty powykonawcze, nadzór projektowy na budowie w trakcie realizacji inwestycji – Energoprojekt Katowice
 • Instalacje oczyszczania gazu
 • Stacje redukcyjno –pomiarowe
 • Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia dużych i średnich
 • Ochrona antykorozyjna
 • Zakłady i hale produkcyjne
 • Zakłady przetwórstwa rolnospożywczego
 • Obiekty produkcji rolnej
 • Fermy wiatraków
 • Magazyny składowania wysokiego
 • Centra logistyczne
 • Stacje paliw
 • Stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne
 • Linie przemysłowe elektroenergetyczne 
 • Budowa i modernizacja elektrociepłowni,
 • Budowa i modernizacja bloków energetycznych
 • Budowa obiektów i instalacji OZE
 • Gazociągi wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia
 • Zespoły zaporowo–upustowe i węzły rozdzielnicze
 • Stacje redukcyjno –pomiarowe
 • Tłoczenie i podziemne magazyny gazu
 • Rurociągi przesyłowe ropy naftowej
 • Zbiorniki magazynowe paliw płynnych
 • Terminale i bazy magazynowe paliw płynnych
 • Konstrukcje stalowe projektowanie, produkcja i montaż
 • Prefabrykacja elementów pieców wielkogabarytowych
 • Prefabrykacja konstrukcji stalowych i orurowania
 • Prefabrykacja urządzeń/aparatów
 • Montaż urządzeń, orurowania, aparatów
 • Kompleksowa realizacji zbiorników
 • Realizacja w formule EPC
 • Generalna realizacja instalacji petrochemicznych oraz pokrewnych
 • Konstrukcje stalowe hal produkcyjnych i magazynowych
 • Konstrukcje wsporcze spalarni śmieci, elektrowni, hutnictwa, petrochemii, oczyszczalni spalin
 • Konstrukcje stalowe dla górnictwa
 • Konstrukcje stalowe dla telekomunikacji
 • Konstrukcje stalowe pod salony samochodowe, parkingi
 • Wieże telekomunikacyjne i energetyczne
 • Konstrukcje przeznaczone dla elektrociepłowni
 • Konstrukcje przeznaczone dla elektrowni wodnych
 • Konstrukcje i instalacje przeznaczone dla przemysłu petrochemicznego

 

 

 

 

Realizacja projektów energetycznych w systemie „pod klucz” dla następujących klientów:

 • elektrociepłownie
 • elektrownie
 • ciepłownie
 • zakłady koksownicze
 • energetyka rozproszona

Realizacja oraz modernizacja instalacji z zakresu ochrony środowiska:

 • instalacje odsiarczania spalin
 • instalacje odpylania
 • instalacje redukcji tlenków azotu

Realizacja oraz modernizacja stacji uzdatniania wody, w tym:

 • węzły technologiczne
 • demineralizacji wody
 • technologie membranowe
 • urządzenia destylacyjne
 • dekarbonizacja
 • flokulacja i koagulacja
 • filtracja
 • odżelazianie i odmanganowanie

Realizacja oraz modernizacja zakładów utylizacji odpadów, w tym:

 • kotły do spalania odpadów
 • technologie sortowania
 • technologie obróbki biologicznej
 • produkcja energii z biogazu
 • produkcja paliwa z wykorzystaniem odpadów
 • przeróbka osadów ściekowych
 • suszarnie osadów
 • technologie utylizacji termicznej odpadów

Remonty i modernizacje w zakresie:

 • bloki energetyczne
 • kotły parowe, wodne i olejowe wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • turbiny parowe i gazowe wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • instalacje ochrony środowiska (IOS, elektrofiltry)
 • transformatory o mocy do 160 MVA
 • zbiorniki
 • silniki elektryczne niskiego i wysokiego napięcia
 • maszyny i urządzenia przemysłowe oraz produkcja ich części zamiennych

Serwis przemysłowy w zakresie:

 • diagnostyka (wspierana przez sieciowy komputerowy system diagnostyczny)
 • monitorowanie stanu maszyn i linii technologicznych
 • przeglądy i konserwacje
 • bieżące naprawy, usuwanie usterek i awarii
 • planowanie i wykonawstwo remontówdoradztwo techniczne

Diagnostyka i badania techniczne w zakresie:

 • ekspertyzy stanu technicznego, materiałowe
 • badania niszczące i nieniszczące, termograficzne
 • pomiary emisji pyłów, gazów i skuteczności odpylania
 • pomiary drgań i hałasu
 • wyważanie wirników
 • badania maszyn elektrycznych, turbin, optyczne
 • ekspertyzy układów pompowych

Budownictwo Kubaturowe

Budownictwo Kubaturowe

 • HVAC
 • Najem i sprzedaż systemów szalunkowych
 • Instalacje elektryczne, instalacje mechaniczne
 • Usługa generalnego wykonawstwa, a ponadto następujące szczegółowe zakresy robót: roboty stanu surowego, dostawa elewacji systemowych, w tym wentylowanych i aluminiowych, dostawa stolarki PCV i ślusarki aluminiowej, roboty wykończeniowe
 • Hotele modułowe i wykonane w technologii tradycyjnej
 • Akademiki modułowe i wykonane w technologii tradycyjnej, inne pokrewne modułowe,
 • Hale i centra sportowe
 • Centra handlowe
 • Centra konferencyjne
 • Obiekty służby zdrowia
 • Obiekty biurowe
 • Parkingi wielopoziomowe
 • Przejścia graniczne
 • Centra logistyczne
 • Rewitalizacja obiektów zabytkowych
 • Instalacje elektryczne: stacje transformatorowe, instalacje elektryczne siły i światła, iluminacje obiektów
 • Instalacje słaboprądowe: komputerowe systemy integrujące BMS i SMS, systemy okablowania strukturalnego, systemy sygnalizacji pożarowej, systemy kontroli dostępu, systemy telewizji przemysłowej, systemy ochrony technicznej, instalacje automatyki budynkowej, systemy rejestracji pracy, obwodowe systemy ochrony, systemy EiB, systemy telekomunikacyjne
 • Rozdzielnice elektryczne, w tym: rozdzielnice nn MCC typu OKKEN, rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu PRISMA, rozdzielnice nn do dystrybucji energii elektrycznej typu xENERGY, szafy automatyki, tablice licznikowe
 • Systemy: automatyki dla energii wytwórczej, automatyki dla inst. ochrony środowiska, informatyki przemysłowej, automatyki dla przemysłu
 • Sieci wysokich napięć, w tym: napowietrzne linie elektroenergetyczne WN, kablowe linie elektroenergetyczne WN, stacje elektroenergetyczne WN/SN, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa (EAZ), telemechanika, systemy nadrzędne
 • Konstrukcje stalowe hal, projektowanie, produkcja i montaż
 • Montaż budów, stolarki, dachów
 • Zarzadzanie projektami: inżynier kontraktu, generalny realizator inwestycji, generalny wykonawca
 • Konstrukcje stalowe dla obiektów użyteczności publicznej (centra handlowe, markety, obiekty sportowe i stadiony).
 • Wieże widokowe.
 • Dworce kolejowe, przystanki kolejowe
 • Konstrukcje stalowe: silosy, zbiorniki np. zrzutowy, zsypy, instalacji IOS, bunkry
 • Hale produkcyjne i magazynowe
 • Konstrukcje dachowe
 • Wiaty

 

Budownictwo Mieszkaniowe

Budownictwo Mieszkaniowe

 • HVAC
 • Najem i sprzedaż systemów szalunkowych
 • Kompleksowa realizacja obiektów
 • Usługa generalnego wykonawstwa, a ponadto następujące szczegółowe zakresy robót: roboty stanu surowego, dostawa elewacji systemowych, w tym wentylowanych i aluminiowych, dostawa stolarki PCV i ślusarki aluminiowej, roboty wykończeniowe
 • Wielorodzinne budynki modułowe, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki tymczasowe
 • Konstrukcje budynków modułowych