Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

 Wydział Inżynierii Lądowej powstał w 1915 roku jako jeden z czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej, ale jego tradycje sięgają 1826 roku. Obecnie mieści się we własnym gmachu przy ul. Armii Ludowej 16, gdzie znajduje się większość sal wykładowych oraz laboratoriów dydaktycznych i badawczych. Na WIL studiuje ok. 1400 studentów i zatrudnionych jest 150 pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz 70 pracowników techniczno-administracyjnych.

Continue reading „Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej”

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka od blisko 70 lat kształci inżynierów, którzy swoją wiedzą oraz umiejętnościami wspierają polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa. Uczelnia efektywnie współpracuje również z biznesem.

Continue reading „Politechnika Białostocka”