Jan Styliński

adw. Jan Styliński – adwokat, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, v-ce przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich. Członek Rady Ekspertów ds. Drogowych przy Ministrze Infrastruktury RP, członek zespołu ekspertów Ministra Inwestycji i Rozwoju RP ds. opracowania polityki PPP oraz zmian legislacyjnych w tym zakresie. Założyciel i przewodniczący Rady Stowarzyszenia ASEMEA, wspierającego rozwój relacji biznesowych rynku polskiego z przedsiębiorcami z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnik butikowej kancelarii adwokackiej.

Witold Sławiński

adw. Witold Sławiński – adwokat, partner kancelarii RKKW, kierujący Praktyką Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, PPP i prawa budowlanego. „Prawnik Lider” rekomendowany przez Dziennik Rzeczpospolita 2023 w dziedzinie Prawo zamówień publicznych, prawnik rekomendowany przez Legal 500 (EMEA) w dziedzinie Public Procurement.

Współzałożyciel Stowarzyszenia ASEMEA – Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Relacji i Współpracy Gospodarczej z Krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Leszek Gołąbiecki

inż. Leszek Gołąbiecki – absolwent Politechniki Białostockiej, całą karierę zawodową związany z branżą budowlaną. W latach 2014 – 2023 prezes Unibep SA, członek Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o.  Od maja 2023 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Unibep SA, Dyrektor Wykonawczy.

Damian Kaźmierczak

dr Damian Kaźmierczak – doktor nauk ekonomicznych, główny ekonomista i członek zarządu w Polskim Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) – największej krajowej organizacji branżowej integrującej firmy i kluczowych interesariuszy polskiego sektora budownictwa. Ekspert ekonomiczny kancelarii prawnej DLA Piper w Polsce. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Rady Nadzorczej SKYSNAP – wiodącej spółki technologicznej z obszaru ConTech i PropTech na polskiej scenie startupowej.